Mężczyzna miał wypadek podczas pracy

W jakim czasie należy sporządzić dokumentację powypadkową?

Wypadek przy pracy to zgodnie z definicją, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Dlatego pomimo zastosowanych środków prewencyjnych może się zdarzyć w każdej, nawet najlepiej zarządzanej pod kątem BHP firmie. Po zaistnieniu wypadku lub otrzymaniu zgłoszenia wypadku pracodawca musi podjąć szereg działań, zmierzających do wyjaśnienia przyczyn powstania oraz przedsięwziąć środki profilaktyczne. Wynikiem postępowania jest dokumentacja powypadkowa.  Niedotrzymanie terminów sporządzenia dokumentacji powypadkowej wiąże się z karami. Warto więc zapoznać się z podstawowymi wiadomościami w tym zakresie.

Terminy sporządzania dokumentacji po zaistnieniu wypadku przy pracy

O terminach i sposobie przeprowadzenia postepowania powypadkowego po zaistnieniu wypadku przy pracy oraz czasie, kiedy musi być sporządzona dokumentacja powypadkowa mówią dwa rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Określono w nich, iż niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który w terminie do 14 dni sporządza dokumentację powypadkową, zakończoną protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli – na przykład ze względu na złożoność sprawy – zespół nie dotrzymał terminu, ma obowiązek opisać w protokole przyczynę opóźnienia.

Protokół zostaje przekazany pracodawcy, który ma 5 dni na wniesienie uwag lub jego zatwierdzenie w niezmienionej formie. W tym pierwszym przypadku protokół wraca do zespołu powypadkowego, który w ciągu kolejnych 5 dni ponownie analizuje wypadek przy pracy oraz sporządza nową wersję dokumentacji powypadkowej. Zatwierdzony protokół pracodawca niezwłocznie przekazuje poszkodowanemu (lub członkom rodziny w przypadku wypadku śmiertelnego). Dokumentacja powypadkowa, do której nastąpiło wniesienie uwag musi zawierać oba protokoły.

Terminy sporządzania dokumentacji po zaistnieniu wypadku w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Definicja ta została uzupełniona o wytłumaczenie, iż przerwanie drogi może być usprawiedliwione czynnościami życiowo uzasadnionymi (np. odebranie dziecka z przedszkola) , przy zachowaniu czasu nie przekraczającego granic potrzeby a także  najdogodniejszym komunikacyjnie przebiegiem drogi.

Przepisy regulujące terminy sporządzania dokumentacji z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy są zamieszczone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – z późniejszymi zmianami.

Opis zdarzenia zamieszcza się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, którą należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, w terminie do 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jeden egzemplarz przekazywany jest poszkodowanemu lub jego rodzinie a drugi pozostaje u pracodawcy.

Terminy przekazania informacji do GUS

Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do pracy lub z pracy muszą być zgłoszone do Głównego Urzędu Statystycznego. Służy do tego statystyczna karta wypadku. Wypadek musi być odnotowany w pierwszej części statystycznej karty wypadku GUS w terminie do 14 dni po zatwierdzeniu protokołu i przekazany do GUS nie później niż 15 dnia roboczego w miesiącu kolejnym. Drugą część karty sporządza się i przekazuje do pół roku po zatwierdzeniu protokołu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close