Obliczanie kosztów pracownika i wynagrodzenie

Wynagrodzenie – jaki jest faktyczny koszt pracodawcy?

Płaca obejmuje ogół finansowych wydatków oraz świadczeń wypłacanych przez właściciela przedsiębiorstwa z tytułu zatrudnienia. Jej wysokość wskazywana jest w umowie o pracę. Warto wiedzieć, jakie miesięczne koszty ponosi firma.

Wysokość płacy

Wynagrodzenie ustala się przed wykonywaniem pracy lub zleceniem dzieła. Obciążone jest ono podatkiem dochodowym oraz składakami ZUS. Rozróżnia się zatem wynagrodzenie brutto i netto. Pierwsze z nich obejmuje łączną pensję z podatkiem i składkami. Płaca netto pomniejszona jest natomiast o ZUS i świadczenie na rzecz państwa. Wysokość wynagrodzenia zależy m.in. od poziomu gospodarczego kraju, ustaleń prawnych, rynku pracy, charakterystyki branży i kwalifikacji zatrudnionego.

Rodzaje pensji

Płace dzieli się na osobowe i bezosobowe. Pierwsze z nich wynikają z tytułu umowy o pracę. Podstawę bezosobowego wynagrodzenia stanowi natomiast umowa o dzieło lub zlecenie.  Pensja osobowa obejmuje:

 1. zasadniczą płacę,
 2. premie, pieniądze za nadgodziny, dodatek stażowy itp.,
 3. środki za nieprzepracowany okres,
 4. ekwiwalenty urlopowe.

Do wynagrodzenia nie wlicza się natomiast:

 1. świadczeń ze środków ZUS,
 2. kosztów za odzież roboczą,
 3. wydatków na podróże służbowe,
 4. wypłat za projekty o charakterze wynalazczym.

Potrącenia

Od pensji brutto odprowadza się środki na ZUS i podatek dochodowy. W przypadku umowy o pracę wyglądają one następująco:

 1. zaliczka na podatek dochodowy – według skali podatkowej,
 2. obowiązkowe składki chorobowe, rentowe i emerytalne,
 3. środki na ubezpieczenie zdrowotne – odprowadzane z pieniędzy na podatek.

W przypadku umowy na zlecenie i agencyjnej:

 1. środki na rzecz państwa – według skali podatkowej pomniejszonej o 20 procent zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
 2. składki na ubezpieczenie chorobowe, rentowe i emerytalne – uwarunkowane,
 3. pieniądze na polisę zdrowotną – odprowadzone z pieniędzy na podatek.

Umowa o dzieło:

 1. zaliczka na podatek dochodowy – według skali pomniejszonej o 20 procent lub 50 procent zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
 2. składki rentowe, emerytalne, zdrowotne i chorobowe – jeśli porozumienie zawarto z własnym pracownikiem.

Czasami pobierane są dobrowolne potrącenia, które obejmują umowę o pracę. Zatrudniony musi jednak wyrazić pisemną zgodę na ich odprowadzanie. Do dobrowolnych potrąceń zalicza się pieniądze na ubezpieczenia grupowe, związki zawodowe, sportowe kluby.

Obliczanie płacy polega na uwzględnieniu środków za wykonywane obowiązki, świadczenia ZUS i podatek dochodowy. Warto o tym pamiętać, chcąc dobrze zarządzać finansami swojej firmy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close