Biuro księgowe.

Ryczałt a biuro księgowe

Rozważając opodatkowanie ryczałtem warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Mimo że uznawany jest on za uproszczony sposób rozliczania, może rodzić niejasności.

Ryczałt – dlaczego warto zwrócić się do biura księgowego

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym to jedna z form rozliczania, którą mogą wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Choć ryczałt uznawany jest za uproszczoną formę opodatkowania, warto przed podjęciem decyzji o jego wyborze zapoznać się z przepisami lub zwrócić się z prośbą o pomoc do biura księgowego. Dlaczego? Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą może bowiem wybrać tę formę rozliczania, różne są także stawki ryczałtu.

Warto dodać ponadto, że Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje szczegóły ryczałtu, została w ostatnim czasie istotnie znowelizowana. Od stycznia 2021 roku poszerzony został m.in. katalog wolnych zawodów, które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Wszystkie zmiany są zaś na bieżąco analizowane przez biura rachunkowe, tym bardziej więc warto skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Podstawa naliczania podatku i ograniczenia wynikające z ryczałtu

Zryczałtowany podatek dochodowy naliczany jest od przychodu, a nie od dochodu. Punktem wyjścia jest zatem zdefiniowanie tych pojęć, z punktu widzenia prowadzonej księgowości różnią się one bowiem zasadniczo. Najprościej powiedzieć można, że przychód to cała kwota należna lub uzyskana od kontrahenta bez podatku VAT, zaś dochód to przychód pomniejszony o koszty. To właśnie brak możliwości odliczenia ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością kosztów jest zasadniczą cechą ryczałtu.

Skorzystanie z ryczałtu oznacza także inne ograniczenia związane z preferencjami podatkowymi. Wskazać można tu choćby bardzo popularne odliczanie ulgi na dziecko, czy możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Informacje o wszystkich ograniczeniach można uzyskać korzystając m.in. z usług doradczych biura księgowego 5+Consulting Bielsko Biała posiadającego swoje biuro także w Czechowicach-Dziedzicach.

Przesłanki skorzystania z ryczałtu

Obecnie obowiązujące przepisy poszerzyły katalog wolnych zawodów, które mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. Wymienione zostały one enumeratywnie w art. 4 pkt 11 ustawy. Istotne jest, że konieczne jest osobiste wykonywanie wolnego zawodu. Księgowa, która przedstawi jako opcję taką formę rozliczenia osobie podejmującej działalność gospodarczą, musi mieć zatem pewność, że wykonuje ona działalność bez zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia bądź dzieła lub w oparciu o inną umowę o podobnym charakterze.

Warunkiem skorzystania z ryczałtu jest próg osiąganych przychodów, którego wysokość została istotnie zmieniona. Po ostatniej nowelizacji wybrać mogą go osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jeśli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro z tytułu osiąganych przychodów. W przypadku wspólników spółki cywilnej, dotyczy to wspólnie uzyskanych przychodów. Co istotne, limity te określone są w euro, następnie zaś przeliczane na walutę polską według średniego kursu NBP z 1 października poprzedzającego rok podatkowy. Szczegółowe informacje o uzyskanych przychodach uzyskać można w łatwy sposób – sięgając do dokumentów księgowych za poprzedni rok lub zwracając się do księgowej, która zajmuje się prowadzeniem księgowości w firmie.

Z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą także skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, jeśli spełnią pozostałe warunki określone w ustawie – przede wszystkim dotyczące rodzaju wykonywanej działalności.

Stawki ryczałtu

W ramach ryczałtu obowiązują różne stawki procentowe. Wynoszą one 17%, 15%, 12,5% 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2% i są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Co jeśli jest ona różnorodna? Księgowa wskaże wówczas rozwiązanie polegające na tym, że podatek płacony będzie w oparciu o kilka stawek.

Jak pokazuje doświadczenie, wybór opodatkowania na zasadach ryczałtu jest dla wielu korzystną forma rozliczania z Urzędem Skarbowym. Biura księgowe podkreślają, że dotyczy to w szczególności tych podatników, którzy nie ponoszą dużych kosztów prowadzenia działalności. Choć wydaje się być to prosty sposób prowadzenia księgowości, trzeba jednak pamiętać, że już samo określenie czy jest możliwy może rodzić spore trudności. Warto zatem skorzystać z doświadczenia specjalistów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close